Större hackspett (Dendrocopos major)

Större hackspett